25 april 07:45-10:00

Välkommen till vår storträff där skola och arbetsliv möts 

Vi träffas för att: 

 • vi vill säkra framtidens kompetensförsörjning
 • utbyta erfarenheter 
 • skapa förståelse för varandras verksamheter
 • nå målet att bli Sveriges bästa näringslivskommun

Målgrupp för träffen: 

 • företagare, medarbetare och organisationer
 • rektorer och skolledning
 • studie- och yrkesvägledare
 • politiker och tjänstepersoner 
Våra träffar skall ge energi och väcka nya tankar och idéer där vi visar hur vi går från ord till handling. Du får nya kontakter och går från mötet med en positiv känsla. Din medverkan är viktig för att skapa förutsättningar för att säkra framtidens kompetensförsörjning. 


Agenda 
7.45 - 10.00

 • Kaffe/te & fralla
 • Tillbakablick och framtid
 • Diskussion - Hur bemöter vi situationer som kan uppstå i mötet mellan elever och arbetsliv?

  Plats
  Tryckhallen
  Ågatan 23, Falkenberg

  Har du inte registrerat ditt företag ännu så gör du det på www.FBGmodellen.se

  VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!

  Processledargruppen för FBGmodellen

  Elin Emvall
  Verksamhetsutvecklare skola - näringsliv, Falkenbergs kommun


  Läs mer

  Per Lundgren
  Verksamhetsutvecklare skola - näringsliv, Falkenbergs kommun


  Läs mer

  Linda Bengtsson
  Näringslivsutvecklare, Kompetensförsörjning, Falkenbergs kommun

  Läs mer

  Marinette Larsson
  Verksamhetsledare, Näringslivet Falkenberg

  Läs mer

  Målet med att utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv är att säkra framtidens kompetensförsörjning i kommunen och skapa Sveriges bästa näringslivskommun. 

  Vi hoppas att du vill vara med på den resan!

  Syftet med FBGmodellen, som vi kallar detta arbete, är:

  • Att skapa en varaktig process för samarbete mellan skola och näringsliv som ger förutsättningar för likvärdighet för alla kommunens barn och elever.
  • Att vara en pusselbit i arbetet med att säkra framtidens kompetensförsörjning i kommunen.
  • Att förebygga hinder och göra det lätt att samarbeta mellan skola och näringsliv.

  På storträffarna möts näringslivet, skolans alla rektorer,  studie- och yrkesvägledare, skolledning, politiker och tjänstepersoner samt gäster för att få information och utbyta erfarenheter kring hur arbetet fortgår. 

  Läs mer om FBGmodellen och vad det innebär här >>>


   Välkommen med din anmälan

   /Styr- och processledargruppen för FBGmodellen

   Näringslivet Falkenberg
   marinette.larsson@falkenberg.se